Sternik – jak wygląda dzień pracy? Jaka jest ścieżka kariery i zarobki?

Sternik to zawód, który związany jest z przeprowadzaniem jednostek pływających przez różne akweny. Praca na stanowisku sternika wiąże się z wykonywaniem wielu odpowiedzialnych zadań, które wymagają wiedzy i umiejętności. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytania dotyczące pracy sternika, takie jak: jaki jest typowy dzień pracy? Jakie studia i kursy należy ukończyć, aby zostać sternikiem? Jak wygląda ścieżka kariery? Oraz jakie są zarobki sterników? Na koniec postaramy się przedstawić wnioski z naszych badań.

Najważniejsze informacje

  • Aby zostać Sternikiem, należy ukończyć odpowiednie studia lub kursy.
  • Sternik jest odpowiedzialny za bezpieczne prowadzenie statku i załogi.
  • Typowymi zadaniami Sternika są: przygotowanie jednostki do wypłynięcia, monitorowanie warunków pogodowych, wykonywanie rutynowych kontroli statku, wprowadzanie i wdrażanie procedur bezpieczeństwa i wielu innych.
  • Ścieżka kariery dla Sternika obejmuje poziomy od Sternika Przystępującego po Sternika Morskiego.
  • Zarobki Sternika zależą od doświadczenia, umiejętności i poziomu zatrudnienia, ale zazwyczaj wynosi to około 7 300 PLN miesięcznie.
  • Aby osiągnąć sukces jako Sternik, należy posiadać wiedzę techniczną, umiejętności zarządzania zasobami oraz zdolności przywódcze.
Sternik - jak wygląda dzień pracy? Jaka jest ścieżka kariery i zarobki?
Sternik – jak wygląda dzień pracy? Jaka jest ścieżka kariery i zarobki? Zdjęcie – pixabay.com

Jak wygląda praca na stanowisku Sternika?

Praca na stanowisku sternika jest wprowadzaniem jednostek pływających w ruch i przewodzeniem ich bezpiecznie z punktu wyjścia do punktu docelowego. Sternik jest odpowiedzialny za kontrolowanie kursu statku, utrzymanie odpowiedniego poziomu paliwa, monitorowanie i utrzymywanie sprzętu i urządzeń sterujących oraz dbanie o bezpieczeństwo na pokładzie.

Typowy dzień pracy sternika rozpoczyna się od sprawdzenia wszystkich niezbędnych urządzeń i instalacji. Sternik powinien potwierdzić, że wszystko działa prawidłowo, aby móc odpowiednio zabezpieczyć statek i zapewnić bezpieczną podróż. Kolejnym krokiem jest przygotowanie kamizelek ratunkowych oraz sprawdzenie innych środków bezpieczeństwa na pokładzie statku. Następnie statek może wypłynąć w rejs.

Na morzu sternik może spodziewać się wykonywania wielu czynności, takich jak kontrolowanie kursu, odczytywanie map, ustalanie odpowiedniego miejsca postoju po drodze, określanie pozycji statku i dokonywanie korekty kursu, monitorowanie meteorologicznych warunków pogodowych, natrysk wody wokół statku i wiele innych. Sternik może również wykonywać inne czynności na pokładzie, takie jak gotowanie i sprzątanie. Na koniec, sternik musi przygotować statek do przybijania do brzegu i uczestniczyć w jego manewrach wejścia do portu.

Jakie studia i kursy należy ukończyć, aby pracować jako Sternik?

Aby zostać sternikiem, należy wykonać kilka kroków w celu uzyskania odpowiednich uprawnień. Najpierw trzeba odbyć licencjonowany kurs lub zaliczyć odpowiednie studia. Obecnie istnieje wiele możliwości uzyskania licencji, które są dostępne na całym świecie. Studia wymagają ukończenia kursów dotyczących teorii i praktyki okrętowej, w tym wiedzy na temat: budowy okrętów, mechaniki okrętowej, zasad bezpieczeństwa morskiego, gospodarki okrętowej, zasad dotyczących żeglugi morskiej, meteorologii i oceanografii. Dodatkowo, w wielu przypadkach, aby uzyskać licencję, konieczne jest również osiągnięcie określonego poziomu znajomości języka obcego.

Podczas wykonywania kursu lub studiów, trzeba również przejść odpowiednie egzaminy, które obejmują zagadnienia: bezpieczeństwa i zasady żeglugi morskiej, mechaniki okrętowej, problemów technicznych i innych ważnych kwestii związanych z prowadzeniem okrętu. Po ukończeniu badań i egzaminów przyszły sternik uzyskuje licencję.

W zależności od zakresu uprawnień licencje mogą być ograniczone do żeglowania na określonym akwenie w określonym obszarze. Przykładowo, sternik może otrzymać licencję na prowadzenie jachtów wyłącznie w jednym regionie lub w obrębie pojedynczego państwa. Aby zdobyć uprawnienia międzynarodowe, trzeba ukończyć odpowiednie szkolenia i spełnić wymagania wyznaczone przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO).

Sternik – typowy dzień pracy na stanowisku

Typowy dzień pracy sternika to wykonywanie wielu obowiązków i odpowiedzialności, które służą temu, aby jednostka pływająca płynęła bezpiecznie z jednego punktu do drugiego. Sternik ma obowiązek zapoznać się ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi bezpiecznego pływania. Powinien również monitorować okolicę, aby zapewnić bezpieczeństwo swojemu załogowi i statkowi.

Sternik musi być na bieżąco ze wszystkimi drogami wodnymi, jakie odwiedzają. Muszą stale monitorować i kontrolować stan statku. Powinien również wykonywać regularne kontrole statku, aby upewnić się, że statek płynie bezpiecznie. Powinien też kontrolować, czy załoga trzyma się określonych procedur.

Jako sternik musisz również zdać egzaminy z zakresu bezpiecznego pływania i zarządzania załogą. Po zdaniu tych egzaminów wiedza i umiejętności będą stale aktualizowane. Sternik musi również uczestniczyć w regularnych szkoleniach i ćwiczeniach, które obejmują tematy takie jak rozwój zawodowy, prawo morskie, bezpieczeństwo i techniki pływania.

Jak wygląda ścieżka kariery na stanowisku Sternika?

Ścieżka kariery dla sternika różni się w zależności od tego, czy została wybrana ścieżka pieczęci statkowej, czy innego rodzaju statku, a także od rodzaju statku i przewożonych towarów. Na statkach komercyjnych sternicy rozpoczynają jako podoficer, a następnie awansują do oficera, i następnie do oficera kapitańskiego.

Aby zostać sternikiem, musisz spełnić szereg wymagań: narodowych i międzynarodowych. Musisz mieć co najmniej 18 lat i zalecane jest ukończenie studiów. Jak już wspomniano, konieczne jest ukończenie odpowiednich kursów i egzaminów, a także szkolenia. Zależnie od wybranego rodzaju statku, temperatury wody i głębokości morskiej, wymagane jest określone minimum doświadczenia.

Kolosa kariery można przejść na kilka różnych sposobów, ale większość ludzi zaczyna od niskiego poziomu i awansuje do kierownika działu lub kapitana jednostki. Po zdobyciu doświadczenia i ukończeniu egzaminów możesz awansować na stopień oficera oznaczonego pieczęcią (MCP) i kontynuować swoją karierę w następnych szczeblach. Dla niektórych możliwości kariery są niemal nieograniczone.

Jakich zarobków można się spodziewać, pracując jako Sternik?
Jakich zarobków można się spodziewać, pracując jako Sternik? Zdjęcie – pixabay.com

Jakich zarobków można się spodziewać, pracując jako Sternik?

Jeśli chcemy wiedzieć, jakie są zarobki sternika, musimy rozważyć jego pozycję i stanowisko. Wynagrodzenia sterników wahają się od kilku tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. Zarobki zależą od przepływającego statku, wieku oraz lokalizacji. Sternicy zatrudnieni na statkach o ograniczonym zasięgu, np. na statkach wycieczkowych, pływających po Zatoce Gdańskiej, mogą zarabiać od 7 do 10 tysięcy złotych miesięcznie.

W przypadku statków dalekomorskich, jak tęczowce, trasy międzykontynentalne, wycieczkowce i wycieczkowce, wynagrodzenia są zdecydowanie bardziej zróżnicowane. W zależności od liniowca i szlaku, wynagrodzenia wahają się od 10 000 do 25 000 zł miesięcznie, w zależności od czasu rejsu i załogi. Zarobki na dużych statkach turystycznych, które kursują po całym świecie, mogą być nawet większe i sięgać do 50 tysięcy złotych.

Ponadto sternicy mogą uzyskać dodatkowe wynagrodzenie za swoją pracę, w zależności od tego, jak długo pracują na statku, okazji i warunków pogodowych. W niektórych przypadkach nawet 40% wynagrodzenia może pochodzić z tego źródła.

Podsumowanie i wnioski

Podsumowując, zawód sternika to szanowane i odpowiedzialne stanowisko, które wymaga wiedzy i umiejętności. Żeby zostać sternikiem, często trzeba ukończyć odpowiednie studia lub kursy. Typowy dzień pracy sternika polega na poruszaniu się statkiem po akwenach i wykonywaniu odpowiedzialnych zadań, takich jak utrzymywanie bezpiecznego położenia statku w wodzie, czy kontrolowanie nawigacji. Ścieżka kariery sternika na przestrzeni lat może obejmować wyższe pozycje w państwowym, wojskowym lub cywilnym środowisku morskim.

Podsumowując, zawód sternika może być interesującym i odpowiedzialnym wyzwaniem. Wymaga on również określonych kwalifikacji i wiedzy, a także dostępu do odpowiedniego szkolenia i kursu. Praca na stanowisku sternika może przenosić się na wyższe poziomy, a dochody są zależne od doświadczenia, miejsca pracy, a także zaangażowania w pracę. Wreszcie, jest to dość ryzykowny zawód, ale może być przyjemny i satysfakcjonujący.