Technik odlewnictwa – jak wygląda dzień pracy? Jaka jest ścieżka kariery i zarobki?

Odlewnictwo to szeroko rozumiany proces produkcji, w którym wykorzystuje się złożone techniki i maszyny. Technik odlewnictwa to zawód, który wymaga odpowiednich kwalifikacji i przygotowania. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę inżynierską i techniczną, aby tworzyć produkty odlewnicze. W artykule omówimy, czym dokładnie jest to stanowisko, jakie są wymagane kwalifikacje, typowy dzień pracy oraz ścieżka kariery oraz oczekiwane wynagrodzenie.

Najważniejsze informacje

 • Technik odlewnictwa odpowiada za utrzymanie, konserwację i naprawę urządzeń odlewniczych, kontrolę jakości i badanie odlewów oraz wykonywanie innych czynności wymaganych w procesie odlewania.
 • Aby uzyskać stanowisko technika odlewnictwa, trzeba ukończyć studia licencjackie lub magisterskie w dziedzinie metalurgii, odlewnictwa, inżynierii lub konstrukcji maszyn lub ukończyć specjalistyczny kurs w zakresie odlewnictwa.
 • Typowy dzień pracy technika odlewnictwa obejmuje dokonywanie kontroli jakości i badań odlewów, wykonywanie napraw i konserwacji urządzeń odlewniczych, wykonywanie różnych czynności wymaganych w procesie odlewania, a także śledzenie i analizowanie wszelkich problemów związanych z odlewaniem.
 • Ścieżka kariery technika odlewnictwa może obejmować przejście do stanowiska starszego technika, kierownika działu lub głównego technika odlewniczego.
 • Technik odlewnictwa może osiągnąć zarobki w wysokości od 3 100 zł do 4 100 zł miesięcznie, w zależności od lokalizacji, doświadczenia i umiejętności.
Technik odlewnictwa - jak wygląda dzień pracy? Jaka jest ścieżka kariery i zarobki?
Technik odlewnictwa – jak wygląda dzień pracy? Jaka jest ścieżka kariery i zarobki? Zdjęcie – pixabay.com

Jak wygląda praca na stanowisku Technika odlewnictwa?

Praca technika odlewnictwa zazwyczaj zaczyna się od sprawdzenia kompletności materiałów potrzebnych do odlewu. Te materiały obejmują formy, modele, wtryskarki i różnego rodzaju narzędzia. Muszą być wychwycone wszelkie awarie i nieprawidłowości, które mogłyby wpłynąć na jakość odlewu. Następnie technik miesza komponenty składowe i zarządza wsypywaniem ich do formy. Następnie technik monitoruje temperaturę, czas i proces odlewu, aby upewnić się, że został odpowiednio zrealizowany przez odpowiednie działania.

Technik musi upewnić się, że jakość odlewu spełnia określone przez klienta wymogi. Jeśli produkt spełnia normy, technik odlewniczy oznakuje produkt oraz przygotowuje go do dalszego użycia. Na koniec technik dokonuje dokładnej ewaluacji wykonanego produktu oraz zapisuje pomiary i raporty.

Jakie studia i kursy należy ukończyć, aby pracować jako Technik odlewnictwa?

Jeśli zamierzasz zostać technikiem odlewnictwa, będziesz musiał ukończyć zarówno wykształcenie akademickie, jak i ukończyć pewne kursy. Wykształcenie akademickie pozwala zdobyć podstawy wiedzy i umiejętności koniecznych do wykonywania tego zawodu. Przydatne może być studiowanie produkcji, inżynierii materiałów lub innych kursów technicznych, które wymagają użycia odlewania i tworzenia produktów zgodnie z rysunkami technicznymi. Dodatkowo zaleca się udział w kursach szkoleniowych zawierających naukę obsługi maszyn do odlewania, przygotowanie i obsługa mieszanek rozpuszczalników oraz programowanie i obsługa odlewni. Przygotować musisz się także do pracy w otoczeniu chemicznym.

Technik odlewnictwa – typowy dzień pracy na stanowisku

Codzienne obowiązki technika odlewnictwa są różne i zależą od doświadczenia i kwalifikacji. Typowy dzień pracy może wyglądać następująco:

 • Obsługa maszyn i urządzeń odlewniczych: monitorowanie maszyn i urządzeń przy produkcji odlewów, czyszczenie i naprawa maszyn, wykrywanie usterek i wybór właściwych części zamiennych.
 • Kontrola jakości: monitorowanie i kontrola wytwarzanych odlewów, badanie materiałów, jak stal lub innych metali.
 • Przestrzeganie standardów bezpieczeństwa: przestrzeganie przepisów BHP, wykrywanie i usuwanie potencjalnych zagrożeń i wykonywanie czynności z zakresu ochrony środowiska.

Dodatkowo technik odlewnika to nie tylko samo wykonywanie poszczególnych zadań. Może również być bardziej zaangażowany w programowanie maszyn i kontrolę jakości. Powinien również wykazywać się umiejętnością obsługi komputerów i dobrym rozumieniem schematów. Dodatkowo technik powinien być odpowiednio przygotowany do rozwiązywania problemów i wykazywać się kompetencjami organizacyjnymi.

Jak wygląda ścieżka kariery na stanowisku Technika odlewnictwa?

Ścieżka kariery Technika odlewnictwa zależy od poziomu zdobytego przez daną osobę doświadczenia oraz umiejętności. Pierwszym krokiem, jeśli ktoś chce się ubiegać o tę pozycję, jest ukończenie technikum odlewniczego. Ogólnie, technik odlewnictwa wykonuje trzy typy pracy:

 • Produkcja i projektowanie: technik odlewnictwa zaangażowany jest we wszystkie aspekty projektowania i produkcji produktów odlewniczych.
 • Badania i rozwój: To głównie technik badawczy odpowiedzialny za dostarczanie danych technicznych i wdrażanie ich w celu stworzenia nowych produktów.
 • Zarządzanie i kontrola jakości: technik odlewnictwa odpowiedzialny jest za zapewnienie, że produkty są zgodne z określonymi normami i standardami. Poświęca czas na monitorowanie i kontrolowanie procesów produkcyjnych.

Po kilku latach doświadczenia Technik odlewnictwa może awansować do stanowiska Kierownika produkcji, który będzie odpowiedzialny za kierowanie zespołem odlewników. Może również ubiegać się o wyższe stanowisko, takie jak Inżynier odlewnictwa, lub zostać specjalistą od badań, projektowania i produkcji.

Jakich zarobków można się spodziewać, pracując jako Technik odlewnictwa?
Jakich zarobków można się spodziewać, pracując jako Technik odlewnictwa? Zdjęcie – pixabay.com

Jakich zarobków można się spodziewać, pracując jako Technik odlewnictwa?

Technik odlewnictwa może oczekiwać wynagrodzenia w wysokości od 3 100 zł do 4 100 zł miesięcznie. Osoby na wyższych stanowiskach mogą osiągnąć do 6 000 PLN, a osoby posiadające większe doświadczenie mogą osiągać wyższe wynagrodzenia.

Jako technik odlewnictwa można również oczekiwać premii i innych świadczeń. Wśród nich są często dodatki w wysokości do 10% wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach, płatne urlopy, czy ulgi na zakupy.

Ponadto technik odlewnictwa może oczekiwać systemu benefitów, w którym obejmuje ono ubezpieczenie zdrowotne, konta emerytalne i ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Podsumowanie i wnioski

Technik odlewnictwa to zawód, który obejmuje szereg czynności i umiejętności, a także wymaga odpowiedniego przygotowania. Osoba wykonująca tę pracę musi posiadać specjalistyczną wiedzę techniczną i inżynierską na temat produktów odlewniczych, takich jak obrabiarki sterowane numerycznie, maszyny odlewnicze, formowanie próżniowe, kontrola jakości, odwzorowywanie materiałów itp.

Typowy dzień pracy technika odlewnictwa obejmuje różne zadania, takie jak przygotowanie form do odlewania produktów, przeprowadzanie próbek jakości w procesie odlewania, instalacja, serwis i konserwacja maszyn, ciągła kontrola jakości produktów i komponentów. Aby osiągnąć pomyślność w tym zawodzie, trzeba stale przestrzegać bezpieczeństwa i przepisów dotyczących stosowania technologii, co wymaga od techników ciągłego uczenia się i doskonalenia swoich zdolności.

Ścieżka kariery techników odlewnictwa może prowadzić do stanowiska starszego technika lub dyrektora odlewni. Zarobki techników odlewnictwa mogą się wahać w zależności od ich doświadczenia i kwalifikacji, ale zazwyczaj są zgodne z powszechnymi wynagrodzeniami w danym regionie. Uważa się, że technik odlewnictwa może zarobić do 6 000 zł miesięcznie.

Podsumowując, technik odlewnictwa jest stanowiskiem, na które trzeba kwalifikacji i wiedzy technicznej. Typowy dzień pracy wykonywanej przez technika polega na przygotowywaniu produktów, kontroli jakości i konserwacji maszyn, przy czym ważne jest, aby przestrzegać wszelkich przepisów bezpieczeństwa. Można osiągnąć pomyślne osiągnięcia w postaci awansu na starszego technika lub dyrektora odlewni. Przewidywane zarobki tego stanowiska to do 6 000 zł miesięcznie.