Disclaimer

1. Ochrona własności intelektualnej

Materiały dostępne na stronie, w tym ale nie wyłącznie projekty, ikony, klipy dźwiękowe i obrazy, są objęte ochroną prawną przypisaną JobNotice lub innym podmiotom zewnętrznym. Wykorzystywanie tych materiałów bez uprawnienia jest surowo zakazane i może prowadzić do postępowania prawnego.

2. Prawa do znaków towarowych

Znaki towarowe, które są prezentowane na stronie, należą do JobNotice lub są przez nią licencjonowane. Nieautoryzowane wykorzystanie tych znaków jest naruszeniem praw właściciela i może skutkować odpowiedzialnością prawną.

3. Precyzja prezentowanych danych

Chociaż administracja stara się zapewnić aktualność i dokładność informacji opublikowanych na JobNotice, nie gwarantujemy, że dane te są niezawodne w 100%. Nie bierzemy odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie tych danych, zwłaszcza jeśli nie były one wynikiem zaniedbania JobNotice.

4. Odnośniki do innych serwisów

Na portalu mogą znajdować się odnośniki do stron internetowych zarządzanych przez trzecie strony, które działają niezależnie od JobNotice. Nie odpowiadamy za ich zawartość ani za zmiany, które mogą być na nich wprowadzane, a umieszczenie linków nie implikuje żadnej afiliacji czy poparcia z naszej strony.