Kodeks Dobrych Praktyk

W JobNotice stawiamy na przestrzeganie wytycznych etycznych, które wzmacniają zaufanie naszej organizacji.

1. Cel i zakres

Prezentowany dokument określa zasady postępowania, które są fundamentem naszej kultury organizacyjnej i wszystkich relacji zewnętrznych i wewnętrznych.

2. Kluczowe wartości

Priorytetowe dla nas wartości to: uczciwość biznesowa, sprawiedliwość, poszanowanie prawa, równość oraz transparentność działań.

3. Wytyczne postępowania

Nasze decyzje są kierowane przez pytania, które pomagają ocenić ich zgodność z naszymi standardami etycznymi:

    • Czy to działanie wpływa pozytywnie na społeczeństwo?
    • Czy moje zachowanie jest zgodne z naszymi deklarowanymi wartościami?
    • Czy przez moje działania buduję solidne fundamenty zaufania?

4. Zgodność z normami

JobNotice zobowiązuje się do niezachwianej zgodności z przepisami prawnymi, zapewniając, że wszystkie nasze operacje są prowadzone legalnie.

6. Ochrona godności

Nasze działania zawsze odzwierciedlają głęboki szacunek dla praw i godności osób, z którymi współpracujemy i którym służymy.