Zastosowanie Extended DISC w coachingu – narzędzie wsparcia w rozwoju zawodowym

W jaki sposób organizacje mogą aktywnie wspierać swoich pracowników w rozwoju? Jednym ze skutecznych rozwiązań jest coaching, który jednak powinien korzystać z narzędzi biznesowych, aby dokładniej określać cele pracowników i weryfikować ich faktyczne możliwości. Jak w tym kontekście sprawdza się Extended DISC®? Na jakim etapie warto wykorzystać to badanie?

Coaching a rozwój zawodowy

Wśród wielu metod pomagających pracownikom w zdobywaniu nowych kompetencji czy budowaniu pewności siebie w środowisku zawodowym bez wątpienia jest coaching. Na czym on polega? To przede wszystkim relacja między coachem a jego pracownikiem lub klientem, która opiera się na zaufaniu. Głównym zadaniem coacha jest ustalenie, w jakich obszarach będzie prowadzona praca oraz wybór najlepszych metod, które pozwolą osiągnąć cel. Coach nie jest doradcą w dosłownym znaczeniu tego słowa – nie podaje gotowych rozwiązań, stara się je wydobyć z pracownika. Uznaje się, że jest to osoba, która powinna urzeczywistnić potencjał drugiej osoby.

Najważniejsze zalety coachingu

Dlaczego warto zainwestować w coaching w obszarze zawodowym? Wśród kluczowych korzyści warto wymienić:

 • podniesienie motywacji pracownika,
 • zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy,
 • większą pewność siebie w działaniu, komunikacji z innymi,
 • eliminację blokad rozwojowych, czyli np. szkodliwych przekonań na temat własnych możliwości,
 • zatrzymanie dobrego pracownika w organizacji np. przez nową rolę w jej strukturach,
 • ochronę przed wypaleniem zawodowym, frustracją, chęcią zmiany pracy,
 • zwiększenie wysokości zarobków, jak również równowagi pomiędzy życiem a pracą,
 • realne wsparcie w trakcie zarządzania zmianami zawodowymi.

Extended DISC® w coachingu zawodowym

Badanie Extended DISC® to znakomity wstęp do wszelkich działań coachingowych. Jak już wspomnieliśmy, zadaniem coacha jest dobór właściwego celu procesu, a to nie jest możliwe bez obiektywnych danych na temat możliwości i talentów pracownika. Pozwoli je odkryć właśnie Extended DISC® i wystarczy na to kilkanaście minut, które pracownik musi poświęcić na wypełnienie kwestionariusza on-line. Coach otrzyma stosowny raport, który zawiera nieoceniające informacje na temat:

 • naturalnych i adaptowanych stylach zachowań danego człowieka,
 • stylu komunikacji i roli w zespole,
 • czynników motywujących i demotywujących,
 • stresorów i naturalnych reakcji na stres,
 • najbardziej i najmniej komfortowych zadań w pracy,
 • idealnego przełożonego,
 • predyspozycji zawodowych.

Analiza raportu pozwoli na jasne określenie, w jakim kierunku powinna zmierzać zawodowo dana osoba. Może się bowiem okazać, że jej obecna rola w organizacji jest zupełnie niedopasowana do naturalnych predyspozycji. Wyniki z raportu są też podpowiedzą dla coacha z jakich narzędzi powinien skorzystać badany, aby zrealizować założone cele.