Rozmowa kwalifikacyjna, co musisz o niej wiedzieć?

Rozmowa kwalifikacyjna — spotkanie z potencjalnym pracodawcą lub jego przedstawicielem podczas ubiegania się o pracę. Celem rozmowy jest poznanie się osobiście, zrozumienie jak pasują do siebie pracodawca i kandydat, a także omówienie szczegółów współpracy. Podczas rozmowy pracodawca zadaje pytania dotyczące wykształcenia, doświadczenia, jak również umiejętności i nabytej wiedzy kandydata. Możliwe są również pytania osobiste: cele, aspiracje życiowe, co wnioskodawca chce osiągnąć, jakie ma plany.

Rozmowa kwalifikacyjna – struktura wywiadu

W dużych firmach często przeprowadza się rozmowy na kilku poziomach: z rekruterem, z sekcją bezpieczeństwa, z psychologiem, z kierownikiem działu, a także z kierownictwem wyższego szczebla. Podczas ubiegania się o pracę, kandydat jest często proszony o wykonanie testów lub podobnych zadań. Testy mają charakter zarówno psychologiczny, jak i profesjonalny. Pracownik może odmówić przystąpienia do testu, ale w takiej sytuacji jego szanse na zatrudnienie znacznie się zmniejszają. Dla niektórych stanowisk przeprowadzany jest wywiad stresujący. Jwygląda struktura rozmowy kwalifikacyjnej?

  • Nawiązanie kontaktu. Zadaniem ankietera jest wywarcie dobrego wrażenia o firmie, umożliwienie osobie poszukującej pracy relaksu.
  • Krótka (5-20 min) rozmowa o firmie.
  • Rozmowa bezpośrednia: kandydat odpowiada na pytania i wykonuje szereg zadań sytuacyjnych.
  • Kandydat ma możliwość zadawania ankieterowi interesujących go pytań.
  • Wakaty PR (etap może być nieobecny, jeśli kandydat nie jest interesujący dla firmy).
  • Omówienie algorytmu dalszej interakcji.

Rozmowa kwalifikacyjna rodzaje

Wywiad sytuacyjny

Podczas przesłuchania sytuacyjnego, wnioskodawca proszony jest o opowiedzenie, jak zachowa się w sytuacji sugerowanej przez przesłuchującego. W zależności od celów proponowane sytuacje można podzielić na kilka grup:

  • Testowanie konkretnych umiejętności. Wnioskodawcy proponuje się w szczególności przedstawienie algorytmu działań; wziąć udział w grze fabularnej, demonstrując umiejętności niezbędne do pracy na pożądanej pozycji i przejawiające się właśnie podczas komunikacji; wykonać zadanie pisemne lub techniczne.
  • Testowanie odporności na stres, elastyczności, kreatywności.
  • Sprawdzenie motywacji i wartości wnioskodawcy.

Wywiad biograficzny

Analogicznie do kwestionariusza, porusza takie kwestie, jak doświadczenie zawodowe, wykształcenie, hobby, sytuacja rodzinna, plany na przyszłość.

Wywiad kompetencyjny

Analiza i ocena profesjonalizmu i cech osobistych kandydata, a także ich znaczenia dla stanowiska. Brany jest pod uwagę nie tylko wynik, ale również sposoby jego osiągnięcia. Rozmowa taka umożliwia identyfikację i ocenę w szczególności takich kompetencji jak: przywództwo, umiejętności komunikacyjne, inicjatywa, orientacja na wyniki, elastyczność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność podejmowania decyzji itp. Z reguły wywiad prowadzony jest przez grupę ankieterów od dwóch do trzech osób. Decyzja podejmowana jest po dyskusji.

Swobodny wywiad

Wywiad w stylu „Opowiedz o sobie”: pozwala m.in. ocenić umiejętności autoprezentacji. Może być czasochłonny i wymaga dobrego przygotowania ankietera.

Stresująca rozmowa kwalifikacyjna

Ten rodzaj wywiadu różni się od zwykłego tym, że menedżer HR celowo próbuje wywołać konflikt, czyli prowokuje kandydata, aby zobaczyć, jak zachowa się w sytuacji stresowej. Jest skuteczny, jeśli w przyszłej pracy wymagany jest wysoki poziom odporności na stres. W trakcie rozmowy wnioskodawca może zostać poproszony o szybką odpowiedź na pytania, zadawanie prowokacyjnych pytań itp. Do przeprowadzenia takiej rozmowy wymagany jest doświadczony ankieter.