Wypadek w pracy – co warto wiedzieć? Prawa i obowiązki

Przedsiębiorcy mają obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w swojej firmie. Powinni również uczulać na to pracowników. Mimo stosowania się procedur i przestrzegania przepisów, wypadki w pracy czasami się zdarzają. Sprawdź, co warto wiedzieć o wypadku w pracy, a także jakie są prawa i obowiązki dotyczące tego tematu.

Co trzeba wiedzieć o wypadku przy pracy?

Według ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie związane z pracą, którą się wykonuje. Może być wywołane przez przyczynę zewnętrzną, która doprowadziła do urazu lub śmierci pracownika w danej firmie. Zdarzenie uznawane jest za wypadek przy pracy, gdy nastąpiło w trakcie wykonywania czynności pracowniczych. Za wypadek tego typu można również uznać sytuację, gdy pracownik wykonywał obowiązki bez polecenia, a także np. gdy pracował podczas podróży służbowej. Jeśli w czasie 6 miesięcy od daty wypadku dojdzie do śmierci pracownika, wypadek w pracy uznawany jest za śmiertelny. Gdy pracownik dozna poważnego urazu (np. utraci słuch lub wzrok czy dozna trwałej choroby psychicznej podczas wykonywania obowiązków), wypadek kwalifikowany jest jako ciężki.

Jeśli ucierpiałeś w wypadku lub jesteś świadkiem wypadku w pracy, niezwłocznie poinformuj o tym pracodawcę. Świadkowie powinni zrobić to na piśmie. Pracodawca musi udzielić pomocy osobie poszkodowanej, a także zadbać o zabezpieczenie miejsca wypadku. Wypadek był ciężki, zbiorowy lub śmiertelny? Wówczas konieczne jest powiadomienie odpowiednich organów. Praca powinna zostać przerwana – inspektorat zdecyduje, kiedy będzie można ją wznowić. Po otrzymaniu zgłoszenia takiego wypadku pracodawca musi utworzyć zespół powypadkowy. Powinien składać się z m.in. oddziałowego inspektoratu pracy oraz osoby z ukończonym szkoleniem BHP lub pracownika, który wykonuje zadania należące do służby BHP. Następnie dokonywane są oględziny miejsca wypadku, zbierane informacje, sporządzane szkice i fotografie oraz przeprowadzane wywiady. W ten sposób członkowie zespołu powypadkowego mogą wyciągnąć wnioski dotyczące ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy.

Jakie świadczenie może otrzymać osoba poszkodowana?

Zdarzenie uznano za wypadek w pracy? W takim razie osoba poszkodowana będzie mogła ubiegać się o różne świadczenia. To, jaki rodzaj będzie jej przysługiwać, zależy głównie od danej sytuacji.

  • Zasiłek chorobowy – świadczenie przysługujące osobie ubezpieczonej w ramach ubezpieczenia chorobowego. Takie świadczenie może otrzymać osoba, która stała się czasowo niezdolna do pracy w wyniku choroby albo wypadku w pracy. Wysokość zasiłku chorobowego wynosi 100% podstawy wymiaru.
  • Odszkodowanie jednorazowe – przysługuje osobie, która doznała długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu. Ile wynosi odszkodowanie za złamaną nogę? Wiele zależy od danej ubezpieczalni.
  • Zasiłek wyrównawczy – dotyczy osób ubezpieczonych będących pracownikami, których wynagrodzenie zmniejszyło się poprzez stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu.
  • Świadczenie rehabilitacyjne – dla osób ubezpieczonych, które wciąż są niezdolne do pracy po wyczerpaniu zasiłku chorobowego. Rokowania leczenia lub rehabilitacji sugerują jednak ich odzyskanie zdolności w pracy.
  • Renta z tytułu niezdolności do pracy – przysługuje osobie, która utraciła zdolność do pracy przez wypadek przy pracy lub w wyniku choroby zawodowej.

Odszkodowanie nie będzie przysługiwać, gdy przepisy o ochronie życia i zdrowia zostały umyślnie naruszone. Musi zostać to jednak udowodnione, że była to przyczyna wypadku. Świadczenia nie przysługują również, jeśli ktoś sam przyczynił się do spowodowania wypadku, np. był pod wpływem środków odurzających w pracy.

Wypadek w pracy – nie można o tym zapomnieć!

Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłaca ZUS. Jego wysokość naliczana jest na podstawie przeciętnego wynagrodzenia. Warto mieć wykupione dodatkowe ubezpieczenie na życie albo prywatne grupowe, dzięki czemu możliwe będzie wypłacenie odszkodowania również z ubezpieczalni, z którą podpisało się umowę. Należy jednocześnie podkreślić, że polisa – nawet ta wykupiona prywatnie – nie zawsze zadziała. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia, jeśli pracownik przyszedł do pracy np. pod wpływem alkoholu, obsługiwał sprzęt bez odpowiednich uprawnień czy wykonywał swoje obowiązki poza ustalonym czasem pracy.

Znalezienie dobrego ubezpieczenia na życie nie zawsze jest takie oczywiste. Jest wiele ubezpieczalni, a każda z nich ma do zaprezentowania bogatą bazę ubezpieczeń. Dodatkowo każdą polisę można rozbudować, jeśli chodzi o zakres ochrony na danym stanowisku pracy. Przed zakupem wybranego ubezpieczenia warto porównać kilka różnych ofert w Internecie, aby sprawdzić, które najbardziej nam odpowiadają. Dzięki temu będzie można zdecydować się na najlepszą dla nas opcję i zabezpieczyć w razie nieprzewidzianych sytuacji w pracy. Nigdy nie wiemy, co wydarzy się jutro. Lepiej więc dmuchać na zimne.

Artykuł sponsorowany.