Jakie są aspekty pracy spawacza?

Choć aluminium jest materiałem powszechnie stosowanym w wielu dziedzinach przemysłu, w tym w budowie lotniczej, motoryzacyjnej czy produkcji konstrukcji metalowych to proces jego spawania niesie za sobą pewne ryzyko dla zdrowia. Jakie zagrożenia w pracy spawacza są najczęściej spotykane? Jak można je zminimalizować, sprawdź!

Spawanie aluminium, a choroby układu oddechowego

Spawanie aluminium może być niebezpieczne dla zdrowia, a jednym z głównych czynników ryzyka jest generacja dymów spawalniczych podczas tego procesu. Ich skład chemiczny może obejmować tlenki aluminium, azotki oraz związki chloru i fluoru. Bezpośrednia ekspozycja na te substancje może stanowić zagrożenie dla dróg oddechowych i ogólnego zdrowia pracowników. 

Dodatkowym aspektem jest fakt, iż dymy spawalnicze z aluminium mogą zawierać tlenki azotu, które są potencjalnie szkodliwe dla zdrowia układu oddechowego. W dłuższej perspektywie mogą one przyczynić się do wystąpienia różnych schorzeń, takich jak astma czy przewlekłe zapalenie płuc.

Jak zminimalizować ryzyko w pracy spawacza?

Należy podjąć szereg środków, które po wdrożeniu powinny uchronić spawacza przed negatywnymi konsekwencjami spawania aluminum. 

  • Najważniejsze jest ograniczenie narażenia na szkodliwe związki chemiczne. W szczególności podczas tradycyjnego spawania MIG należy zastosować nowe gazy osłonowe, w tym argon i hel, oraz precyzyjnie dobrać parametry procesu spawalniczego.
  • Gazy osłonowe z większym udziałem helu sprzyjają ograniczeniu emisji pyłów i tlenków azotu, co może skutkować nawet 60% zmniejszeniem emisji pyłów w porównaniu z tradycyjnym spawaniem w osłonie argonu.
  • Wprowadzenie niskoenergetycznych metod spawania, takich jak metoda CMT lub ColdArc, to kolejny istotny krok. Te techniki, opracowane zostały specjalnie z myślą o aluminium, dzięki czemu nie tylko poprawiają efektywność spawania, ale także zmniejszają emisję pyłów spawalniczych.
  • Ostatnim krokiem, który jest kluczowym elementem bezpieczeństwa jest system wentylacji, zapewniający efektywne oczyszczanie powietrza od pyłów i gazów szkodliwych. Jednak, w sytuacjach, gdzie tradycyjna wentylacja jest trudna do zastosowania, warto rozważyć użycie lokalnej wentylacji wyciągowej.

Ważną praktyką jest także unikanie obszarów o największym stężeniu dymów spawalniczych oraz utrzymanie odpowiedniej odległości od źródła emisji. 

W przypadku, gdy środki bezpieczeństwa zbiorowego nie są wystarczające, konieczne jest zastosowanie skutecznej ochrony indywidualnej. Stosowanie filtrów przeciwpyłowych czy maski z odpowiednimi filtrami gwarantuje najlepszą ochronę dróg oddechowych.

Podsumowanie

Podsumowując, skuteczne środki bezpieczeństwa podczas procesu spawania aluminium obejmują nie tylko nowoczesne techniki spawalnicze czy odpowiednie gazy osłonowe, ale także precyzyjne praktyki związane z oczyszczaniem materiału przed spawaniem. 

Właściwe wentylowanie pomieszczeń, unikanie obszarów, gdzie szlifujemy aluminium oraz przestrzeganie bezpiecznych procedur są kluczowe również dla minimalizacji ryzyka zapłonu i wybuchu. Kombinacja tych środków wraz z systematycznym szkoleniem pracowników i stałym monitorowaniem oraz aktualizacją procedur bezpieczeństwa, stanowi kompleksowe podejście, które może znacząco przyczynić się do stworzenia bezpiecznego środowiska pracy przy spawaniu aluminium.

Na zlecenie Metikam Sp. z o.o.